Дорнод аймгийн боловсролын салбарын багш, удирдлагуудтай уулзалт хийлээ
2023.09.26

Дорнод аймгийн боловсролын салбарын багш, удирдлагуудтай уулзалт хийлээ

Дорнод аймгийн боловсролын салбарын багш, удирдлагуудтай уулзалт хийж санаа бодлыг сонсож ажиллав. 

Боловсролын ерөнхий хуулийн хүрээнд Хөтөлбөр, багшийн хөгжил, үнэлгээ, үр дүнд суурилсан санхүүжилт, байгууллага, удирдлагын менежмент, цахим боловсрол зэрэг үндсэн 6 шинэчлэлийн талаар мэдээлэл өглөө.