Зам барих гүйцэтгэгч компани бэлтгэлийг хангуулахаар ажиллаж байна
2023.06.19

Зам барих гүйцэтгэгч компани бэлтгэлийг хангуулахаар ажиллаж байна

Дорнод аймагт хэрэгжих Ульхан, Хавирга боомтын чиглэлийн 2 авто замын төслийн ажлын явцын талаар УИХ-ын гишүүн Ц.Сэргэлэн Зам тээврийн хөгжлийн сайд С.Бямбацогтод асулга хүргүүлсэн.

Зам тээврийн хөгжлийн сайд С.Бямбацогт дээрх асуултын хариуг ирүүлсэн байна.