Сайхан сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн урлаг заал шинэ тоног төхөөрөмжтэй боллоо
2023.12.04

Сайхан сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн урлаг заал шинэ тоног төхөөрөмжтэй боллоо

УИХ-ын гишүүн Ж.Эрдэнэбат Сайхан сумын Ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн урлагийн танхимд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, хэрэглэгдэхүүнийг шинэчлэх санхүүжилтийг шийдвэрлэлээ.

Одоо ашиглаж буй техник хэрэгслийн хүчин чадал хүрэлцэхгүй, шаардлага хангахгүйн улмаас багш, сурагчдын хөгжил, хүмүүжлийн ажлууд хүртээмжгүй болж, урлагийн арга хэмжээ зохион байгуулахад хүндрэл үүсэж эхэлсэн байна.Ийнхүү тоног төхөөрөмжийн асуудал шийдэгдсэнээр тус сургууль сурагчдын урлагийн наадам, болон бусад арга хэмжээгээ зохион байгуулах боломжтой боллоо.