2024.02.05

ӨВЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ ТЭГ ЗОГСОЛТООС ГАРЧ БҮРЭН ЭРГЭЛТЭД ОРЖ БАЙЖ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН БҮРЭН СЭРГЭЛТ БОЛНО