2024.02.16

Х.Ганхуяг: "Цагаан сараар ажлын тав хоног амардаг болох" санаачилгыг гаргаж, хуульд өөрчлөлт оруулахаар ажиллаж байна

Х.Ганхуяг: Цагаан сараар ажлын тав хоног амардаг болох санаа