2024.03.07

БГД-ийн ИТХ-ын эмэгтэй төлөөлөгчид нэгдэж чадлаа

Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын эмэгтэй төлөөлөгчид нэгдэж, нам үл харгалзан хүүхэд, эмэгтэйчүүд, эрчүүдийн  эрүүл мэнд, боловсролын чиглэлд хийсэн ажлаа танилцуулж байна. 

Тэд:

1. Байгууллагын дэргэдэх цэцэрлэг
2. Номын сан
3. Нярайн шарлалтыг хэмждэг, эмчилдэг цогц аппарат
4. Эрчүүдийн кабинет
5. Гэрийн аюулгүй орчны санамж гэх мэт олон ажлыг дүүргийн хэмжээнд хийж хэрэгжүүлжээ. 

Сэтгүүлч

Редактор Ц.Соёлмаа soko@vip76.mn