91.6 ГА ТАЛБАЙН ТЕХНИКИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ БҮРЭН ДУУСЛАА
2024.07.04

91.6 ГА ТАЛБАЙН ТЕХНИКИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ БҮРЭН ДУУСЛАА

Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Оюу толгой ХХК нь дүйцүүлэх хэлбэрээр хариуцлагагүй уул уурхайн улмаас эвдэрч олон жил орхигдсон Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нутагт орших Хургадын ам, Шарын гол сумын нутагт орших Хар Ямаатын ам зэрэг 2 байршлын 91.6 га газарт "Оюу толгой ХХК"-иас зарлагдсан тендерт шалгарсан "Бугант нандин"ХХК техникийн нөхөн сэргээлт хийж дуусган орон нутагт хүлээлгэн өглөө.