Оролцогч 11
Эксперт Байр суурь

М.Санжаа: Жолооч нарыг хохироож байгаа даатгалын компаниудыг олон нийтэд зарлах хэрэгтэй

2018.02.14
М.Өлзийбат Санхүүгийн зохицуулах хорооны Даатгалын газрын дарга

М.Өлзийбат: Замын хөдөлгөөнд анхаарал болгоомжгүй оролцсон бол хариуцлагаа үүрэх хэрэгтэй

2018.01.22
Д.Цэвээнжав Албан журмын даатгагчдын холбооны гүйцэтгэх захирал

Д.Цэвээнжав: Даатгуулагчдын эрх ашиг хохирох ёсгүй

2018.01.11
П.Эрдэнэбаатар “Монре даатгал” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

П.Эрдэнэбаатар: Холбогдох байгууллагуудын уялдаа холбоо чухал

2018.01.09
А.Энхболд Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хорооны нарийн бичгийн дарга

А.Энхболд: Тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдлын асуудлыг нухацтай авч үзэх хэрэгтэй

2018.01.08
С.Ганчимэг Авто СОС ХХК-ын захирал

С.Ганчимэг: Шаардлагатай бол бид шуурхай албаны машинаа нэмэхэд бэлэн байна

2018.01.04

Жолооч нар даатгалын үйлчилгээ авах хүсэлтийнхээ хариуг заавал бичгээр ав

2018.01.03
Ч.Жаргалсайхан ЗЦГ-ын дарга, хурандаа

Ч.Жаргалсайхан: Даатгалын байгууллагууд, ялангуяа шуурхай удирдлагын алба нь зохион байгуулалт муутай байна

2017.12.28
М.Бизаагундаа Монголын хохирол үнэлэгчдийн холбооны ерөнхийлөгч

М.Бизаагундаа: Зарим даатгалын компаниуд болон үнэлгээний компаниуд үгсэн хуйвалдаж байна

2017.12.26

Жолоочийн хариуцлагын даатгалын үр дүнд, жолооч нарт сэтгэл дундуур байна

2017.12.26
Э.Мөнхбаяр С1 телевизийн сэтгүүлч

Э.Мөнхбаяр: Санхүүгийн зохицуулах хороо ажлаа сайн хийх шаардлагатай

2017.12.25
Г.Энхтайван Coverhill ХХК-ын Захирал

Г.Энхтайван: Жолоочийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай

2017.12.19
Б.Жавхланцогт МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн Санхүүгийн тэнхимийн багш

Б.Жавхланцогт: Албан журмын даатгал хохирогчийг хамгаалдаг

2017.12.15