Кино урлагийг дэмжих тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2019-04-16

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Ё.Баатарбилэг Монгол улсын их хурлын гишүүн, Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Спортын сайд

Кино урлагийн салбарынхан хуультай болно

УИХ-ын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Ё.Баатарбилэг Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэн дэмжсэн “Кино урлагийг дэмжих тухай” хуул

2019.04.16