Төрийн хэмнэлтийн тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2022-04-20
Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийг өргөн мэдүүллээ

Байр суурь

С.Бямбацогт:Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль зөрчсөн тохиолдолд ажлаас чөлөөлөхтэй холбоотой ямар зохицуулалт тусгагдсан бэ?

УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны /2022.04.26/-ны өдрийн хуралдаанаар  Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Төрийн хэм

2022.04.26

Л.Мөнхбаатар: Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд прокурор хяналт тавьдаг учир 6.5-д багтаах нь зүйтэй

УИХ-ын  Хууль зүйн байнгын хорооны /2022.04.26/-ны өдрийн хуралдаанаар  Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Төрийн хэ

2022.04.26

Б.Саранчимэг: Электрон тамхины хор уршигтай тэмцэхэд чиглэсэн ямар бодлого барьж ажиллаж байна вэ

УИХ-ын НББХ-ны /2022,04,26/-ны өдрийн хуралдаанаар Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулий

2022.04.26

Л.Мөнхбаатар: Олон салбарыг нэгтгэсэн агентлагууд дэд дарга, орлогчтой байх шаардлага үүсдэг

УИХ-ын  Хууль зүйн байнгын хорооны /2022.04.26/-ны өдрийн хуралдаанаар  Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Төрийн хэ

2022.04.26

Ж.Сүхбаатар: Төрийн байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтыг хөндөхөөр чиг үүрэгт нь нөлөөлөх тал бий

УИХ-ын Инновац, цахим бодлогын байнгын хорооны /2022,04,26/-ны өдрийн хуралдаанаар Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Төр

2022.04.26

Б.Саранчимэг: Шинээр байгуулагдсан ЦХХХЯ-ны бүтэц, үйл ажиллагаа нь жигдэрсэн үү

УИХ-ын Инновац, цахим бодлогын байнгын хорооны /2022,04,26/-ны өдрийн хуралдаанаар Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Төр

2022.04.26

Д.Сарангэрэл: Залуучуудын хөдөлмөрийг дэмжих чиглэлд тодорхой арга хэмжээ харагдахгүй байна

УИХ-ын Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны /2022.04.26/-ны өдрийн хуралдаанаар  Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Төр

2022.04.26

Б.Баярсайхан: Завхан аймгийн зургаан төсөл арга хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг хасуулмааргүй байна

УИХ-ын  Ёс зүй, сахилга хариуцлагын байнгын хорооны  /2022.04.25/-ны өдрийн хуралдаанаар Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлс

2022.04.25

Х.Болорчулуун: Үндэсний үйлдвэрлэгчид төрөөс бодлогоор дэмжиж өгөхийг хүсэж байна

УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны өнөөдрийн \2022.04.21\ хуралдаанаар Төрийн хэмнэлтийн тухай анхдагч хуулийн талаар хэлэлцлээ. Хуулийн төсөлтэй холбогдуулан УИХ-ын гишүүд асуулт асууж, байр суурь илэрхи

2022.04.21

Ж.Батжаргал: Хэмнэлтийн хуульд өртөг, зардлаа бууруулах асуудлыг тусгах нь зүйтэй

УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны өнөөдрийн \2022.04.21\ хуралдаанаар Төрийн хэмнэлтийн тухай анхдагч хуулийн талаар хэлэлцлээ. Хуулийн төсөлтэй холбогдуулан УИХ-ын гишүүд байр суурь илэрхийллээ. УИХ-ын

2022.04.21

Х.Булгантуяа: Хэмнэлт гаргая гэж бодож байвал хэвлэлийн гэрээг багасгах хэрэгтэй

УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны өнөөдрийн \2022.04.21\ хуралдаанаар Төрийн хэмнэлтийн тухай анхдагч хуулийн талаар хэлэлцлээ. Хуулийн төсөлтэй холбогдуулан УИХ-ын гишүүд байр суурь илэрхийллээ. УИХ-ын

2022.04.21

Бусад