Зөвшөөрлийн тухай

Нэмэлт өөрчлөлт
Өргөн барьсан: 2014-06-13
Тусгай зөвшөөрлийг цөөлж, зөвшөөрөл олгох байгууллагуудад хяналт тавих бүтэц ажиллана

Байр суурь

Л.Болд: Хүний амь настай холбоотой тусгай зөвшөөрөл олгосон этгээд хариуцлага хүлээдэг болох ёстой

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар Зөвшөөрлийн тухай болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх эсэх асуудлыг хэлэлцлээ. УИХ-ын гишүүн Л.Болд асуулт асуув. "

2014.10.10

Я.Содбаатар: Зөвшөөрлийн тоог цөөлхөөс илүү шат дамжлагыг багасгахад анхаарах хэрэгтэй

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар Зөвшөөрлийн тухай болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх эсэх асуудлыг хэлэлцлээ. Энэ үеэр УИХ-ын гишүүн Я.Содбаатарын

2014.10.10