Хувь хүний орлогын албан татварын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт
Өргөн барьсан: 2011-06-15

Буцаасан, хүчингүй болсон

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Ч.Хүрэлбаатар Монгол улсын их хурлын гишүүн, Сангийн сайд

Хувь хүний орлогын албан татвар нэг шатлалтай болсон

ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ БОЛОН “ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬДӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ Т

2018.04.04
Ч.Хүрэлбаатар Монгол улсын их хурлын гишүүн, Сангийн сайд

Олон нийтийн эсэргүүцэлтэй тулгарч, НЭГ САР хэрэгжсэн хууль

Эдийн засгийн хүндрэлд орсон манай улс 2017 онд ОУВС-гийн “Өргөтгөсөн санхүүжилт”-ын хөтөлбөрт хамрагдахдаа долоон төрлийн татвар нэмэхээр болсны нэг нь Хувь Хүний Орлогын Албан Татвар /ХХ

2018.03.02