Хууль тогтоомжийн тухай

Нэмэлт өөрчлөлт
Өргөн барьсан: 2016-01-27

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
С.Баярцогт Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016), УИХ-ын дэд дарга (2012-2013)

Хууль тогтоомжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжив

Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Хууль тогтоомжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн /Засгийн газар 2016.01.27-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, нэн яаралтай хэлэлцэх дэгээр/ хэл

2016.01.28   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан