Нийгмийн даатгалын тухай

Бие даасан хууль (Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль)
Өргөн барьсан: 2017-06-23

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Н.Номтойбаяр Монгол улсын их хурлын гишүүн

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг нэмнэ

2017 оны 6 дугаар сард Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн юм.  Нийгмийн даатгалын тухай хуулийг 1994 онд баталж, 1995 оноос хүчин төгөлдөр мөрдөж эхэлсэн байдаг. Өнг

2017.08.11   Экспертийн байр суурь