2033 он хүртэл Оюутолгойгоос ямар ч ашиг авахгүй
С.Ганбаатар: Улсын Их Хурлын гишүүн
2013.02.06

2033 он хүртэл Оюутолгойгоос ямар ч ашиг авахгүй

Улсын Их Хурлын гишүүн С.Ганбаатар EagleNews TV-ын Зочны цагаар оролцлоо. Тэрээр Оюутолгойн хөрөнгө оруулалтын талаар өөрийн байр сууриа илэрхийлсэн юм.

/Хэсэг 1/

Хэсэг 2

Хэсэг 3