ХААГ 2013.11.22 | Телевиз: Eagle TV

Худалдан авах ажиллагааг цахимжуулахад олон улс хамтран ажиллана

Нийслэлийн Худалдан Авах Ажиллагааны газар

Худалдан авах ажиллагааны газар нь авилга хүнд суртлыг бууруулах замаар жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг илүү хүртээмжтэй оролцох талаар хангахаар ажиллаж байгаа юм.

Үүний дагуу олон улсын байгууллагаас шинээр нэвтрүүлж байгаа цахим худалдан авах ажиллагааг сайжруулахад манай улстай хамтран ажиллахаар болж байгаа юм байна.

Худалдан авах ажиллагааг байгуулснаар төсөв хэмнэх, жижиг дунд үйлдвэрүүдийг бүтээн байгуулалтын ажилд нь оролцоход нь түргэн шуурхай мэдээллээр хангах зэрэг олон давуу талууд гардаг гэж байна.  Энэ жилийн хувьд тус газраас үйл ажиллагааныхаа 20 хувийг цахим хэлбэрт шилжүүлснээр төсвөөс хоёр тэрбум төгрөгийг хэмнэсэн амжилттай ажиллажээ.

Харин монгол улс төрийн цахим худалдан авах ажиллагаагаар дамжуулан жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих зорилтын хүрээнд хамтран ажиллахаа мэдэгдээд байгаа олон улсын байгууллагынхан доорх дүгнэлтийг өгч байна.

Дэлхийн улс орнуудыг ажиглахад худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх чиг хандлага харагдаж байна энэ нь бодлогын хувьд үр ашигтай ил тод байдлыг бий болгоход чухал үүрэгтэй. Ингэснээр худалдан авах ажиллагааны өртгийг багасгана. Харин Монгол улсын хувьд энэ байдлыг бий болгохын тулд хууль эрх зүйн орчноос гадна, бие даасан худалдан авах ажиллагааны газрыг бий болгосон зэрэг багагүй ажлыг хийсэн байгаа нь сайшаалтай юм хэмээн хэллээ.

Өнгөрсөн жилийн хувьд үйл ажиллагааныхаа 20 хувийг цахимжуулахад гарсан үр дүнгээс дурьдхад   нэг тендерт аж ахуй нэгж оролцоход 200 мянган төгрөг төлдөг байсан бол үүнийг болиулж 20.000 төгрөг төлдөг болсон. Мөн онлайнаар тендерийн бүхий л мэдээллийг авч болдог болсон байна. Ингэснээр тухайн байгууллага хөрөнгө мөнгө, цаг хугацааны хувьд хэмнэлт гаргаж байгаа. үүнээс харахад үйл ажиллагааг 100 хувь цахимжуулахад ямар үр дүн гарах нь тодорхой байгаа юм.