Даваасүрэн.Ц 2014.07.08 | Сонин: Өглөөний сонин

"Хөдөлмөр эрхлэх ур чадвар” төслийг Азийн хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлнэ

"Хөдөлмөр эрхлэх ур чадвар” төслийг Азийн хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлнэ
УИХ-ын гишүүн Ц.Даваасүрэн

УИХ-ын гишүүн, Төсвийн байнгын хорооны дарга Ц.Даваасүрэн Азийн хөгж­лийн банкны Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газрын боловсролын мэр­гэжилтэн Асако Маруяамаг өчигдөр хүлээн авч уулзлаа.

Хатагтай Асако Ма­руяама Азийн хөгжлийн банк санаачлан Монгол Улсын Хөдөлмөрийн яам, Боловсрол, шинж­лэх ухааны яамтай хамтран бо­ловсруулсан “Хөдөлмөр эрхлэх ур чадвар” төс­лийн талаар танилцуулсан юм.

Энэхүү төсөл нь 30 сая ам.долларын өртөгтэй зээлийн төсөл бөгөөд Монгол Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвүүдийн сургалтын хөтөлбөрийг шинэч­лэх, хичээллэх орчныг сайжруулах, багш на­рын ур чадварыг дээшлүүлэх зорилготой хэмээж байлаа.

УИХ-ын гишүүн, Төсвийн байнгын хо­рооны дарга Ц.Даваасүрэн “Хөдөлмөр эрх­лэх ур чадвар” төсөлд ихээхэн ач хол­богдол өгч байгаагаа илэрхийлээд хөдөө, аж ахуйн салбар нь цаашид эдийн засагт голлох байр суурь эзлэхэд төсөл хөтөлбөрүүд чухал түлхэц үзүүлнэ гэв.

Төслийг хөдөө, аж ахуй, зам тээвэр, барилга гэсэн гурван чиглэлээр хэрэг­жүүлэхээр боловсруулсан бөгөөд ерөн­хий боловсролын сургуулийн ахлах ан­­гийн сурагчдад чиглэсэн сургалтын хөтөлбөрүүдийг ч багтаасан байна.