Манукол 2014.09.11 | Сайт: Vip76.mn

Өөрийгөө засахуй, өрх гэрээ засахуй сургалт болно

Өөрийгөө засахуй, өрх гэрээ засахуй сургалт болно

Монголын манукол акедемиас энэ сарын 13-наас зургадугаар сарыг хүртэл “Гэргий мэргэн ухаан, эр тулх ухаан” сургалтаа явуулахаар боллоо.

Тус сургалт нь өөрийгөө засахуйяа, хань ижил, өрх гэрээ засахуйяа, амьдралаа засахуйяа гэсэн сэдвээр явагдах бөгөөд  акедемийн ерөнхийлөгч доктор  З.Бат-Отгон сургалт, зөвлөгөө өгөх аж.

Гишүүнээр элссэний дараагаар сургалтанд хамрагдах боломжтой  юм байна. Уг акедеми нь 2009 онд байгуулагдсан бөгөөд монгол суу ухааныг шинжлэх ухааны үндэстэй судлах, судалгааны үр дүнг монголчуудад болон дэлхий нийтэд таниулах гэсэн хоёр үндсэн зорилгыг тавин ажилладаг аж.