ОБЕГ 2015.03.12 | ХМА: ОБЕГ

Урьдчилгаа төлбөрөө төлсөн албан хаагчид байрны түлхүүрээ гардах боломжтой

Урьдчилгаа төлбөрөө төлсөн албан хаагчид байрны түлхүүрээ гардах боломжтой
Онцгой байдлын ерөнхий газар

Албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, орон сууцжуулах хүрээнд Онцгой байдлын ерөнхий газраас Төрийн орон сууцны корпорацитай хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулсан.

Төрийн орон сууцны корпораци нь нийслэлийн Хан-Уул дүүрэг дэх Буянт-Ухаа 1, Буят-Ухаа 2 хорооллоос 2015 онд нийт 60 айлын орон сууцыг Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын төрийн тусгай албан хаагчдын орон сууцны хэрэгцээнд хуваарилах юм байна.

Эхний ээлжинд Буянт-Ухаа 1 хороололд ашиглалтад орсон 33.47м2 -42,32м6 орон сууц байгаа бөгөөд урьдчилгаа төлбөрөө төлсөн албан хаагчид байрны түлхүүр гардан авах боломж бүрдэж байна.

Үүнд,

Талбай Өрөөний тоо М2-ийн үнэ Нийт үнэ Урьдчилгаа төлбөр
1. 33.47 м2

1

1,280,000 42,841,600 12,852,480
2. 39.47м2

1

1,280,000 50,521,600 15,156,480
 3. 42,32 м2

1

1,280,000 54,196,600