Баасан.Г 2016.02.05 | ХМА: Мэргэжлийн холбоо

Ахмадууд сургалтад хамрагдав

Ахмадууд сургалтад хамрагдав
Ахмадууд сургалтад хамрагдав

Ахмадын хүсэлтийн дагуу Ахмадын хөгжлийн төвийг хэрхэн ажиллуулах талаар сургалт хийлээ.