"Бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зам" бизнес уулзалт боллоо
"Бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зам" бизнес уулзалт боллоо
2016.02.29

"Бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зам" бизнес уулзалт боллоо

Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвөөс Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнийг борлуулахад нь дэмжлэг үзүүлэх арга замуудыг тодорхойлох зорилго бүхий "Бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зам" сэдэвт бизнес уулзалтыг 2016 оны 02-дугаар сарын 25-ны өдөр Нийслэлийн засаг захиргааны 4-р байр Нийслэл ЖДҮ сургалт мэдээллийн төвийн сургалтын танхимд 33 иргэн, аж ахуй нэгжийг хамруулан зохион байгууллаа.