УИХ-ын гишүүн Г.Баярсайхан
2016.02.05

Төмөр зам барихад шаардлагатай таван мэргэжлээр 2600 цэргийн албан хаагчийг сургаж байна

Монгол цэргийн бүтээн байгуулалт хөтөлбөрийн хүрээнд цэргийн алба хаагчдыг мэргэшүүлэх сураглт 1-р сарын 13-наас эхэлсэн.

Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд тайван цагийн үүрэг гүйцэтгэх чадвар, бэлэн байдлыг алдагдууахгүй, улс орны бүтээн байгуулалтын ажлыг цэргийн албан хаагчдыг оролцуулахдаа тэднийг шаардлагатай мэргэжлээр сургах үүргийг хөдөлмөрийн яам хүлээж байна.

УИХ-ын гишүүн Г.Баярсайхан: Цэргийн алба хааж байгаа залуучуудаа мэргэжлийн сургалтад хамруулаад бид тодорхой хэмжээний цалин хөлс урамшуулал өгнө. Энэ бол иргэдээ ажлын байраар хангаж, сургалтад хамруулах эдийн засгийн хямралыг даван туулах олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэг алхам юм. Энэ жил 2600 гаруй залуусыг мэргэжлийн ур чадвар эзэмшүүлэх сургалтад суургаж боловсролтой болгоно. Одоогийн байдлаар цэргийн ангиас 600 гаруй залуусыг сурагтад хамруулаад эхэлсэн байгаа.

Бүрэн эхээр нь бичлэгээс ...