"Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн чиг хандлага, тулгамдсан асуудал" семинар боллоо
"Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн чиг хандлага, тулгамдсан асуудал" семинар боллоо
2016.02.05

"Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн чиг хандлага, тулгамдсан асуудал" семинар боллоо

2016 оны 01-р сарын 29-ны өдөр Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн харьяа Бизнес удирдлага. Хүмүүнлэгийн сургуультай хамтран зохион байгуулсан ‘Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн чиг хандлага, тулгамдсан асуудал" семинар хэлэлцүүлэгт оролцлоо.