УИХ-ын гишүүн Б.Бат-Эрдэнэ
2016.03.03

Гадаад өр 21.4 тэрбум болж нэг хүнд 14 сая төгрөгийн өр ноогдож байна

УИХ-ын гишүүн Б.Бат-Эрдэнэ Хэнтий аймагт ажиллан Монгол банк, сангийн яамнаас авсан  мэдээллийг танилцууллаа.

Сүүлийн гурван жилд төсвийн орлого нэг их наяд гаруй төгрөгөөр тасалдсан. Өнгөрсөн онд 232.9 тэрбум төгрөгөөр тасарсан байгаа юм. Үндэсний мөнгөн тэмдэг 50 гаруй хувиар суларсан нь түүхэндээ байгаагүй өндөр уналт болж байна.

Гадаадын хөрөнгө оруулалт 2008 онд 0.8 тэрбум доллар байсан, 2012 онд 4.4 тэрбум болж огцом өссөн. Гэтэл 2015 онд 10.1 сая доллар болж огцом буурсан байгаа юм. Гадаад өрийн хувьд 2015 онд 21.4 тэрбум долларт хүрээд байна.

УИХ-ын гишүүн Б.Бат-Эрдэнэ: 2012 оны өмнө 9 тэрбум доллар, тэр зээл нь урт хугацааны нэн хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй байсан. Гэтэл 2012 оноос хойш авсан зээл бол богино хугацаатай, асар өндөр хүүтэй зээл байсан. Авсан зээлээ дандаа ашгаа богино хугацаанд өгхөөргүй тийм салбарт хийсэн. Өнөөдөр улс орон ямар болчихоод байгааг харж байна.

Бүрэн эхээр нь бичлэгээс ...