2016.03.22

Хэрэгт мөрдөн шалгагдаж буй иргэн ял эдэлж байгаа хүнээс өөр нөхцөлд байх ёстой

УИХ-ын гишүүн Х.Тэмүүжинтэй ярилцлаа.

Эрүүгийн тухай хуулийг шинэчлэн баталснаар Эрүүгийн салбарт ямар томоохон шинэчлэлийг авчрах вэ?

Тус салбарт хамгийн гол өөрчлөлтийг хийж буй зүйл Эрүүгийн болон Зөрчлийн хуулийг нэг шугман дээр бичсэн явдал юм. Одоо үйлчилж байгаа хууль эрх зүйн орчин ямар байна вэ гэвэл төр болон тодорхой эрх мэдэлтэй албан тушаалтан, албан хаагчид хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй 220-230 хуулийн ард бичигдсэн хариуцлагаар иж бүрэн зэвсэглэгдсэн байна. Жирийн иргэнийг 230 төрлийн зэвсэг гарган айлгаж, дарамталж болно гэсэн үг. Энэ байдлыг таслан зогсоохын тулд Зөрчлийн хуулийг гаргасан. Ингэснээр иргэнтэй ямар нэгэн албан тушаалтан нэг хууль буюу нэг цонхоор харилцах болсон.

Монгол Улс 400 гаруй хуультай гэдэг. Эдгээр хуулиудаас огт хэрэглэдэггүй хууль байдаг уу?

Сая л хуулийн тухай хуулийг баталлаа. Хуулийг хийхийн тулд хийх ёстой ажлуудыг сая л бичиж байна. Тэгэхээр хуулиар юуг шийдэх ёстой болон юуг шийдэх ёсгүй гэдэг зааг ялгааг сайн тогтоож өгөх нь чухал.  Хуульд юунд зориулагдах вэ гэдгийг нарийн харах ёстой. Монгол Улсад таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх асуудал тусдаа байх хэрэгтэй гэдгийг би сүүлийн хоёр жилийн турш ойлгуулахыг хичээж байна. Хэрэгт шалгагдаж буй иргэн хоригдож байгаа иргэнээс өөр нөхцөлд байх ёстой.

        Үргэлжлэлийг  бичлэгээс үзнэ үү