2016.06.09

Эрчим хүчний салбарт хийсэн томоохон бүтээн байгуулалт

УИХ-ын гишүүн М.Сономпил “ 2012 оны 10 сарын 20-нд Засгийн газрын 99-р тогтоол гарч, ТЭЦ 4-р цахилгаан станцын 123 мВт-ыг өргөтгөх шийдвэр гарсан.

Түүнээс хойш 18 сарын хугацаанд угсарч, дууссан. Энэ бол Шинэчлэлийн Засгийн газрын Эрчим хүчний салбарт хийсэн томоохон бүтээн байгуулалт юм.