Энх-Амгалан.Л 2016.08.02

Л.Энх-Амгалан: Өнгөрсөн хугацаанд эрүүл мэндийн салбарын бүх суурь хууль батлагдсан

УИХ-ын Л.Энх-Амгалан

Нийгмийн бодлого, боловсрол соёл, шинжлэх ухааны хорооны хуралдаан боллоо.

Дэлгэрэнгүйг бичлэгээс үзнэ үү ?