Учрал.Н 2016.08.02

5 хүртэлх насны хүүхдийн эмийн зардлыг төрөөс даах М/Х-ийн заалтыг хэрэгжүүлэхэд анхаарай

Нийгмийн бодлого, боловсрол соёл, шинжлэх ухааны хорооны хуралдаан боллоо.

Дэлгэрэнгүйг бичлэгээс үзнэ үү ?