Батсуурь.Ж 2016.09.09 | Хэвлэл мэдээллийн алба: УИХ

Цэцэрлэгийн хүүхдийн хувьсах, хоолны зардалд 1,4 тэрбум төгрөг төсөвлөлөө

Хүүхдийн цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор төрийн бус өмчийн 95 цэцэрлэг, төрийн өмчийн харьяа 55 бүлгийг нээж, нийслэлийн цэцэрлэгийн нийт хүчин чадлыг 3057 ороор нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хувьсах болон хоолны зардалд нийт 1 тэрбум 425 сая 300 мянган төгрөгөөр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын багцын СӨБ-ын тусгай зориулалтын шилжүүлгийн зардлыг нэмэгдүүлэх тухай асуудлаар санал хураахад 54 гишүүн оролцсоноос 46 нь зөвшөөрч, 85,2 хувийн саналаар дэмжигдлээ.