Батсуурь.Ж 2016.09.09 | Хэвлэл мэдээллийн алба: УИХ

Улсын шигшээ багаас хассан зардлыг буцаан суулгалаа

Улсын шигшээ багаас хассан зардлыг буцаан суулгалаа

Биеийн тамир, спортын газрын 2016 оны төсвийн тодотголоор бууруулсан зардлаас Улсын шигшээ багийн үйл ажиллагааг дэмжих арга хэмжээний зарим зардлыг 1 тэрбум 200 сая төгрөгөөр буцаан нэмэгдүүлэх тухай саналыг чуулганы хуралдаанд оролцсон 54 гишүүний 41 нь зөвшөөрч, 75,9 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.