Гиймаа.Х 2017.01.31 | Телевиз: UBS

Мал эмнэлэг шинэ тогтолцоонд шилжинэ

Сум бүр мал эмнэлэгтэй болж олон жилийн малчдын тавьсан санал ийн биелэлээ олох нь...

Мал эмнэлэг, малын өвчлөл дэгдсэн эдгээрт анхаарах тогтолцоо сулраад байсан билээ. 50 гаруй жил гараагүй малын цэцэг өвчин гарсан нь мал эмнэлэг хувьчлагдсаны буруутай нөлөө гэж хэлж байна.