Чойжилсүрэн.Б 2017.02.07 | Сайт: Vip76.mn

Польш улсын Засгийн газраас жилийн 0,15 хувийн хүүтэй 50 сая еврогийн зээл авна

Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд найрамдах Польш улсын Засгийн газар хоорондын нөхцөлт зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийг УИХ-ын төсвийн байнгын хороогоор хэлэлцэж байна.

Польш Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын хөдөө аж ахуй, дэд бүтэц, боловсролын шинэчлэл, байгаль орчныг хамгаалах салбарын төслүүдийн санхүүжилтэд зориулж, 50 сая (тавин сая) хүртэлх еврогийн зээл олгоно гэж уг хэлэлцээрт тусгажээ.

Зээл нь жилийн 0.15% (тэг зууны арван таван хувь)-ийн хүүтэй байх бөгөөд зээлийн хүүг зээлийн ашиглалт гарсан өдрөөс хойш хагас жил бүр хэсэгчлэн, жил бүрийн 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр, 10 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд еврогоор тооцож төлөх юм.

Хэрэв зээлийн төлбөрөө хугацаанд хийж чадаагүй тохиолдолд үндсэн хүүгээс гадна 1.5% (нэг аравны таван хувь)-ийн  торгуулийн хүү тооцогдоно гэж хэлэлцээрт заасан байна. Тус Хэлэлцээрт тусгагдсан зээлийн үндсэн төлбөр, хүүгийн бүх төлбөр нь Монгол Улсын ногдуулах аливаа татвар, хураамжаас чөлөөлөгдөнө.

Энэхүү Зээлийг Польш Улсаас Монгол Улсад нийлүүлэх бараа, үйлчилгээний гэрээний үнийн дүнг 100% (зуун хувь) санхүүжүүлэхэд ашиглах юм байна. Ингэхдээ Польшийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахад Монгол Улсын худалдан авах ажиллагааны холбогдох хууль, журмыг мөрдлөг болгох юм. Мөн эдгээр дурдсан салбарын төслийн гүйцэтгэлд шаардлагатай бараа, үйлчилгээний 60 хувь нь Польшийнх байна гэж заасан.

Хэрэв уг хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болбол Монголын импортлогч болон Польшийн үйлдвэрлэгчид хоорондоо нэг жилийн дотор гэрээ байгуулах ёстой. Польш Улсаас Монгол Улсад экспортолсон бүх бараа бүтээгдэхүүнийг Польш Улсын Эдийн засгийн хөгжил, сангийн сайдын бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр өөр улсад дахин экспортлохыг хориглоно гэжээ. 

Сэтгүүлч

vip76.mn Г.Мөнхтуяа munkhtuya@vip76.mn