Батболд.Су 2017.03.29 | Телевиз: МҮОНТВ

Дэлхийн банкны экспертүүд Улаанбаатар хотод ажиллаж байна

Нийслэлийн Засаг даргын өргөтгөсөн зөвлөлийн гишүүн бөгөөд бизнесийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөгч, Нийслэлийн хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах зөвлөлийн гишүүд

Нийслэлийн Засаг даргын өргөтгөсөн зөвлөлийн гишүүн бөгөөд бизнесийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөгч, Нийслэлийн хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах зөвлөлийн гишүүдэд Хөрөнгө оруулалтын шинэтгэлийн зураглал, хөрөнгө оруулагчдын гомдлыг шийдвэрлэх механизмын талаар мэдээлэл өгч, хөрөнгө оруулалтын орчны өнөөгийн зохицуулалтын талаар мэдээлэл солилцож байна.

Дэлхийн банк, Олон улсын санхүүгийн корпорацийн экспертүүдтэй хамтран ажиллаж байгаа. Өнөөдөр тэд Улаанбаатар хотын төр захиргааны байгууллагын албан хаагчдад хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулагчидтай хэрхэн хамтарч ажиллах, төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чиглэлээр хийх боломжит арга хэмжээнүүдийн талаар мэдээлэл өгч, туршлагаасаа хуваалцаж байна” хэмээн ярилаа