Сандагсүрэн.Ж 2017.04.11 | ОНХА: Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулна

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулна

Сонгинохайрхан дүүргийн хэмжээнд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 10-ны А/166 тоот захирамж гарлаа. Захирамжийн дагуу Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үүрэг оролцоо сэдэвт сургалт, зөвлөгөөнийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр дүүргийн иргэний танхимд зохион байгуулна.