Сандагсүрэн.Ж Мөнхцэцэг.Б 2017.05.29 | Дүүргийн Хэвлэл мэдээллийн алба

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл хуралдлаа

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл хуралдлаа
СХД-ийн ИТХ-ын дарга Б.Мөнхцэцэг, СХД-ын Засаг дарга Ж.Сандагсүрэн

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл хуралдаж “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх нь” сэдэвт зөвлөлөгөөнөөс гарсан зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байгаа ажлын явц, анхаарах зүйлсийн талаар ярилцав.

Мөн цаашид илүү сайн хэрэгжүүлж ажиллах талаар Засаг даргын тамгын газар болон тусгай чиг үүргийн байгууллагуудад чиглэл өглөө.