Жаргалсайхан.Да 2017.10.23 | Телевиз: VTV

Д.Жаргалсайхан: Аж үйлдвэрээ цаг мөчид дэмжих хэрэгтэй

ҮНДЭСНИЙ АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Д.ЖАРГАЛСАЙХАН

Мөнхтөрийн цагт  Үндэсний аж үйлдвэрийн зөвлөлийн гүйцэтгэх захирал Д.Жаргалсайхан оролцлоо.

Түүний ярилцлага Аж үйлдвэрийг хэрхэн хөгжүүлэх бодлого одоо хийгдэж буй бодлогын өөрчлөлт, цаашдын алсын харааны талаарх өрнөх болно