Ч.Чимидсүрэн 2017.11.13 | Телевиз: Eagle TV

Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт 4000 гаруй гишүүнтэй

ММНБИ Аудит ёс зүйн асуудал эрхэлсэн дэд захирал Л.Батцэнгэл

-------Дэлхийн нягтлан бодогчдийн өдөр тохиож байна------

Мэргэшсэн нягтлан бодогчдийн институтаас тус өдөр мэргэшсэн нягтлан бодогчдод зориулсан сургалтыг зохион байгууллаа. 

Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт 4000 гаруй гишүүнтэй мөн 144 аудитын байгууллагын гишүүнчлэлтэй, тус институтаас гишүүдээ мэргэшил, арга зүйгээр хангасан сургалтуудыг  тогтмол зохион байгуулдаг. 

ММНБИ Аудит ёс зүйн асуудал эрхэлсэн дэд захирал Л.Батцэнгэл: Мэргэжлийн нягтлан бодогч нар сургалтанд хамрагдаж, тулгамдсан сургалт, арга зүйн хэрэгцээг хангасан үйл ажиллагааг явуулдаг.