Ч.Чимидсүрэн 2017.11.13 | Телевиз: Eagle TV

АССА сургалт нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Мэргэшсэн нягтлан бодогчийг бэлтгэдэг

АССА сургалт нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Мэргэшсэн нягтлан бодогчийг бэлтгэдэг
Ө.Эрдэнэтуяа АССА хөтөлбөрийн менежер

Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдийн институт нь олон улсын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. ММНБИ нь 2014 оноос эхлэн АССА сургалтыг эрхлэнэ явуулсан.

Тус хөтөлбөрт нягтлан бодогчын мэргэждийн хичээл багтахаас гадна илүү ёс зүй, аудитын талаар мэдлэг олгох бөгөөд АССА буюу олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэшсэн нягтлан бодогч болдог.

АССА зэрэгтэй нягтлан бодогч нь Дэлхийн 70 гаруй оронд мэргэшсэн нягтлан бодогчоор ажиллах боломжтой.