2019.03.20

Татварын өрийг гэр бүлийн гишүүд нь нялзаах заалт нь үндсэн хуулийн зарчимтай зөрчилдөнө

Татварын багц хуулийн шинэчилсэн найруулга нь сайн болсон ч эргэж харах шаардлагатай зарим зүйл заалтууд байгааг гишүүд хэлж байна.  Тухайлбал аж ахуйн нэгжүүд алдагдлалаа хойш шилжүүлж дараа жилийн орлогоосоо хасуулж татвар төлдөг зэрэг байдал нь эдийн засагт сөрөг үр дагавартай. Мөн татварын багц хуулийн шинэчилсэн найруулгаар татварын өртэй иргэн нас барахад өрийг нь өөрийг нь хамаарагч, гэр бүлийн гишүүд үргэлжлүүлэн төлөх зэрэг заалтууд байгаа нь зохимжгүй гэж үзэж байгаагаа зарим гишүүд илэрхийллээ.