Амгаланбаатар.Х 2019.12.03 | С1

Х.Амгаланбаатар: Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг улсын төсөвтэй хольж хутгасан нь алдаа байсан

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл нь 9 төлөөлөгчтэй. Даатгагчийг төлөөлсөн 3 төлөөлөгчөөс гадна засгийн газрыг төлөөлж сангийн сайд, хуульзүйн дотоод хэргийн сайд, хөдөлмөр нийгмийн халамжийн сайд байдаг байна. Харин даатгуулагчийг төлөөлж МҮЭХ, Монголын ахмадын холбоо, Монголын даатгагчдын холбоо ажиллаж байна.Шимтгэл төлөгч иргэн, аж ахуй нэгжийн эрх ашгийг даатгагчдын холбоо биш  даатгуулагчийн холбоо хамгаалах ёстой.

Х.Амгаланбаатар: Нэг талын төлөөл болж ажиллаж чадахгүй байна. Даатгуулагчийн даатгуулсан нийгмийн даатгалын шимтгэлийн үр өгөөжийг хянах бололцоогүй боллоо. Даатгуулагчийн эрх ашгийг төлөөлж байр суурь илэрхийлэх, даатгалын санг боловсронгуй болгох, илүү үр дүнтэй тогтолцоо болж хөгжүүлэхэд ажилтны оролцоо хангагдахгүй байна.