2020.01.10

"Эрүүл хүнс-Эрүүл Монгол хүн" хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангана

"Эрүүл хүнс-Эрүүл Монгол хүн" хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхэд бүр өглөөны цай уудаг болох зөв хэвшил дадалд сургах хөдөлгөөн өрнүүлэх талаар саналыг олон нийтийн зарим байгууллага гаргаж байна. 

Д.Сарангэрэл: Өнөөдрийн хэлэлцүүлгийн гол зорилго бол эхний ээлжмнд үр хүүхдээ, гэр бүлдээ эрүүл хүнс, эрүүл өглөөний цай бэлтгэж өгдөг дадал хэвшлийг суулгах томоохон зорилго тавьж байна. 

Ч.Улаан: Эхний ээлжинд хэрэглэж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний чанар хүртээмжжийг нэмэгдүүлэх, эрүүл байлгах асуудалд илүүтэй анхаарч байна.