2020.01.21

Төв аймгийн Эрдэнэ суман дахь мэргэжил сургалтын төвтэй танилцлаа

Засгийн газраас мэргэжлийн ур чадвартай ажилчид болон инженер, техникийн ажилтнуудыг бэлтгэхэд түлхүү анхаарах бодлого чиглэлийг баримтлан  ажиллаж байна. 

С.Чинзориг: МСТ-ын багш ажилчдын нийгмийн хамгааллыг сайжруулахын тулд багш нарт улирал тутам 15 хувийн урамшуулал олгодог болж байна. Мөн багш нарын сургаллтын танхимын хичээлийн цагийг бууруулж дадлагын цагийг нэмэгдүүлэх үүднээс багц цагийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч байна.