2020.06.07

Манангүй ШИНЭ ирээдүйг цогцлоохын төлөөх уулзалтууд

Манангүй ШИНЭ ирээдүйг цогцлоохын төлөөх иргэд, нэр дэвшигчдийн нүүр тулсан уулзалтууд