2020.12.25

"Эрдэнэс тавантолгой" ХК ирэх оноос шинэ төлөвлөгөөгөөр ажиллана

Б.Ганхуяг: 

Цар тахал бүх компани болон дэлхий даяараа үйл ажиллагаанд нөлөөлж байна. Ялангуяа нүүрс овор ихтэй бүтээгдэхүүн худалдан борлуулдаг учраас шууд нөлөөлөл нь харагдсан. Эхний 6 сарын байдлаар борлуулалтын орлогын 71 хувийн гүйцэтгэл хангагдаагүй байсан.