"ЕБС-ийн байгалийн ухааны сургалтын чанарыг сайжруулах нь" төслийн танилцуулах үйл ажиллагаа боллоо
2021.02.26

"ЕБС-ийн байгалийн ухааны сургалтын чанарыг сайжруулах нь" төслийн танилцуулах үйл ажиллагаа боллоо

Япон Улсын засгийн газрын "Японы ТББ-уудтай хамтарч хэрэгжүүлэх буцалтгүй тусламж"-ийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй “МОНГОЛ УЛСЫН ЕБС-ИЙН БАЙГАЛИЙН УХААНЫ СУРГАЛТЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ НЬ” төслөөр бүтээгдэж буй сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг танилцуулах үйл ажиллагаанд УИХ-ын гишүүн Ч.Ундрам оролцлоо.

Уг төслийн хүрээнд өнөөгийн байдлаар Японы болон МУБИС-ийн эрдэмтэн багш нарын инновацид суурилан зохион бүтээсэн физикийн хичээлийн 10 гаруй нэр төрлийн туршилтын багаж төхөөрөмжийг хот хөдөөгийн cургуульд үнэ төлбөргүй нийлүүлж, багш нарыг сургагч багшаар бэлтгээд байгаа юм.

Энэхүү төсөл хөтөлбөрөөр ЕБС-ийн сурагчдын сурах хүсэл эрмэлзлэлийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ монгол улсын байгалийн ухааны хичээлийн чанарыг сайжруулахыг зорилго болгон туршилтын багаж, төхөөрөмжийг хөгжүүлж байна.