СӨХ, Контор, Барилгын орчны эрүүл ахуй, стандарт зэрэг тулгамдсан асуудлаар уулзалт хийлээ
2021.03.02

СӨХ, Контор, Барилгын орчны эрүүл ахуй, стандарт зэрэг тулгамдсан асуудлаар уулзалт хийлээ

СӨХ, Контор, Барилгын дотоод агаарын орчны эрүүл ахуй, стандарт гэсэн тулгамдсан, байнгын гомдол дагуулж буй асуудлуудаар Барилга, Хот Байгуулалтын Яам, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар, Эрчим хүчний зохицуулах хороо Усны зохицуулах зөвлөл хамтарсан уулзалтыг хийлээ.

БХБ-ын Сайд Б.Мөнхбаатараас төрийн байгууллагуудын хамтарсан ажлын хэсэг гарган ажиллуулах тушаал гарган, сарын хугацаанд тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх, шаардлагатай бол холбогдох хууль эрх зүйн орчинд өөрчлөлт оруулах асуудлуудыг хөндөн ярилцлаа.