2021.03.03

Ж.Сүхбаатар: Шүүхийн сахилгын хороог бий болгосон

УИХ-ын гишүүн Ж.Сүхбаатар:

Энэ удаагийн шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэлтээр сүүлийн 10 гаран жилийн хугацаанд шүүхийн тогтолцоонд бий болоод байсан гажуудлыг засахыг эрмэлзсэн.