Ковидтой холбоотойгоор Дэд сайдуудыг орон нутагт ажиллуулахаар хуваариллаа
2021.03.17

Ковидтой холбоотойгоор Дэд сайдуудыг орон нутагт ажиллуулахаар хуваариллаа

Улсын онцгой комиссоос гарсан бодлого шийдвэр дунд, доод шатанд ажлын уялдаа холбоогүйн улмаас хэрэгжилт тааруу байгаатай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн дэд сайд С.Баатаржаваар ахлуулсан Дэд сайд нарын ажлын хэсэг байгуулагдсан.

Ажлын хэсэг өнгөрсөн хугацаанд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, зөрчил дутагдлыг арилгасан байдал, Улсын онцгой комиссоос гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж ажилласан талаарх ажлын гүйцэтгэлийг Шадар сайд, Улсын онцгой комиссын даргад тайлагнав.

Шадар сайдын баталсан хуваарийн дагуу Дэд сайд нарын Ажлын хэсэг маргаашнаас аймаг орон нутагт хуваарилагдан, ковидын тархалтыг хумих, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг хэрэгжүүлэн, гүйцэтгэлийг хангаж ажиллана.