2021.03.19

Шүүх болон түүний тамгын газрын ажилтанд их хэмжээний мөнгө шилжүүлсэн асуудлыг шалгахыг шаардаж байна

УИХ-ын гишүүн Г.Дамдинням: 

Цаг хугацааны дараалалтайгаар нэр бүхий шүүгчид, шүүхийн тамгын газрын ажилтнуудад Баасанцогт гэх үндэсний аюулгүй байдлын ажилтан байсан, өмгөөлөгч гэх хүнээс 10 саяас 24 сая хүртэл мөнгөн дүнтэй гүйлгээ хийсэн байдаг.