2021.04.07

Б.Ганхуяг: Арилжааны нөхцөлөөр дотооддоо гаргаж байгаа анхны бонд

Б.Ганхуяг: 

Монгол Улсын засгийн газраас эрүүл мэнд дэмжих, эдийн засгаа эрчимжүүлэх 10 их наядын хөтөлбөр зарласан байгаа. Энэ хөтөлбарийн хүрээнд 2 их наяд нь Тавантолгой бүлэг ордын төслүүдийг санхүүжүүлэх нөхцөл байгаа.